top of page

IFS - Internal Family Systhem Therapy

Gepersonaliseerde zorg en begeleiding Sessies van 90 minuten, twee keer per dag

Child Psycholgist

Individuele therapie met IFS

Interne Familie Sythema Therapie is de nieuwste modaliteit ter wereld waar iedereen zo enthousiast over is, omdat het een snelle en leuke manier is om te genezen. Het is absoluut niet patologiserend en je gaat alleen met je eigen thempo als je alles goed vindt. In de VS, Canada, Japan, Groot-Brittannië en Australië is dit een topmodaliteit. Het is nog steeds onbekend en niet zo populair in Europa, maar overlevenden van trauma's zoeken er actief naar. De laatste pilotstudie naar IFS (Internal Family System Therapy) en PTSS leverde opmerkelijke resultaten op. Van de dertien proefpersonen bij wie de diagnose PTSS werd gesteld en die de zestien IFS-sessies voltooiden, kwam er aan het eind van het onderzoek en bij de follow-up van één maand nog maar één in aanmerking voor de diagnose. Dat wil zeggen dat 92% van de deelnemers niet langer voldeed aan de PTSS-criteria, wat zich vertaalt in een enorme effectgrootte van -4,46. Bovendien was er een significante afname van depressie, ontregeling van affect, dissociatie, verstoorde zelfperceptie, interpersoonlijke relaties en betekenissystemen. Meer over de studie hier:

kijk op: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10926771.2021.2013375

Het is belangrijk op te merken dat veel overlevenden van trauma's bang zijn voor genezing. Beter worden hangt ook af van je eigen wil om te slagen in het proces, wat betekent dat je de intentie hebt om beter te worden en open staat voor verandering.

We hopen dat wanneer u aan het einde van de 8 dagen in onze behandeling met PTSS begint, u niet in aanmerking komt voor deze diagnose.

Yoga on Beach

EMDR

Francine Shapiro maakte op een dag een wandeling door het park en ze realiseerde zich dat de negatieve gedachten die in haar bewustzijn opkwamen automatisch vervaagden terwijl haar ogen van links naar rechts bewogen en omgekeerd. Dit is dezelfde manier waarop u slaapt en u kunt de snelle bewegingen van uw ogen zien wanneer u iets verwerkt.

Terwijl ze in mei 1987 door het park liep, ervoer ze onvrijwillige saccades. Op dat moment was Shapiro ingeschreven voor een niet-geaccrediteerd doctoraatsprogramma aan de Professional School of Psychological Studies. Shapiro (1995) legde uit (voorwoord, p. vi): “De veelbewogen wandeling in het park die leidde tot de ontdekking van de effecten van oogbewegingen vond plaats op het moment dat ik op zoek ging naar een proefschriftonderwerp. Op dat ene moment kwamen mijn zoektocht door het hele land naar mechanismen van mentale verandering en mijn behoefte aan een doctoraatsonderzoek mooi samen.” Jaren na de ontdekking van EMDR werd Shapiro in een interview gevraagd of er iets was dat haar had voorbereid om open te staan voor de ontdekking van oogbewegingen. Shapiro’s reactie verschafte een historische en persoonlijke context: tien jaar eerder was bij mij kanker vastgesteld, wat mijn aandacht verlegde van mijn plannen om hoogleraar Engelse literatuur aan de universiteit te worden naar wat stressreacties bij mensen veroorzaakte, omdat het hele veld van de psychoneuro-immunologie net in opkomst was. Het werk van Norman Cousins en Pelletier en anderen concentreerde zich op de interactie tussen lichaam en geest. Dat werd voor mij fascinerend, en ik vroeg me ook af waarom we – als samenleving – zoveel technologische vooruitgang hadden geboekt, maar niet echt in staat waren om deze kwesties tussen lichaam en geest aan te pakken. Dus besloot ik op zoek te gaan naar manieren om dat te doen en deze aan het grote publiek bekend te maken. Ik sloot mijn deuren in New York en vertrok richting Californië, waar talloze geavanceerde workshops plaatsvonden en ik ging naar elke workshop die ik kon vinden om te zien wat er voor het laatst bekend was (sic) en deed vervolgens hetzelfde in een professioneel psychologieprogramma. . Gedurende die tien jaar was de aanpak eigenlijk om mijn eigen lichaam en geest als laboratorium te gebruiken om te zien wat werkte. Dus in die tien jaar had ik het vermogen ontwikkeld om mezelf zorgvuldig te controleren. Ik denk dat ik, toen de gedachten opkwamen die verontrustend waren, ze kon opmerken, en vervolgens kon opletten en de saccadische oogbewegingen kon opmerken die plaatsvonden toen dat soort gedachten opkwam, en van daaruit verder kon gaan.

Eén wandeling door het park veranderde alles......

One walk in the park changed everything......

Arts & Crafts

Psychomotoric Therapy PM 

Psychomotorische therapie stelt het lichaam, de beweging en de ervaring centraal bij het werken met geestelijke gezondheids- en psychosociale problemen. Je onderzoekt jezelf – je gevoelens, gedrag, gedachten en de patronen daarin – via het lichaam en ervaringsgerichte activiteiten die je (weer) in beweging brengen. Dit klinkt misschien nogal abstract, en het is best lastig om in woorden uit te leggen wat psychomotorische therapie precies is – je moet het ervaren!

Om enkele voorbeelden te geven: soms werken we met meer sport- en bewegingsgerichte activiteiten, zoals dansen of balspelen. Op andere momenten zijn lichaamsgerichte activiteiten zoals ontspanning, ademhalingsoefeningen of yoga waardevol. In werkelijkheid wordt vaak een combinatie van deze twee benaderingen gebruikt.

Psychomotorische therapie bouwt voort op de overtuiging dat we ons lichaam zijn, in plaats van ons lichaam alleen maar te hebben of te gebruiken. Het nodigt je uit om gevoelens te ervaren en ermee in contact te komen – zowel positief als negatief. Dit vormt de basis voor het verkennen van nieuwe bewegingen, sensaties en emoties. Uiteindelijk gaat het bij deze vorm van therapie om het ervaren van nieuwe dingen en op basis van die ervaringen het oefenen van nieuw gedrag in een veilige, gestructureerde omgeving.

WAAR KUNNEN WE AAN WERKEN?
De thema’s die tijdens het traject naar voren komen, zijn afhankelijk van jouw achtergrond en wensen. Mogelijke thema’s die we kunnen verkennen zijn:

Herkennen van lichaamssignalen en vergroten van lichaamsbewustzijn en lichaamspositiviteit
Vergroten van zelfvertrouwen en zelfacceptatie
Het interpreteren, reguleren en uiten van emoties zoals angst, boosheid of verdriet
Grenzen naar elkaar herkennen en aangeven
Vergroot de zelfredzaamheid en het gevoel van controle

bottom of page